🔺 حقابه ایران از محور‌های دیدار کاظمی قمی با وزیر خارجه افغانستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حقابه ایران از محور‌های دیدار کاظمی قمی با وزیر خارجه افغانستان

🔺 حقابه ایران از محور‌های دیدار کاظمی قمی با وزیر خارجه افغانستان

🔹 تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند افغانستان در دیدار امروز آقای کاظمی قمی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup