🔺 واکنش به ادعای «شکنجه و کما»ی یک دستگیرشده / قوه قضائیه: فردی به نام «حسن فیروزی»، میان بازداشتی‌ها و رندانی‌ها نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 واکنش به ادعای «شکنجه و کما»ی یک دستگیرشده / قوه قضائیه: فردی به نام «حسن فیروزی»، میان بازداشتی‌ها و رندانی‌ها نیست

🔺 واکنش به ادعای «شکنجه و کما»ی یک دستگیرشده / قوه قضائیه: فردی به نام «حسن فیروزی»، میان بازداشتی‌ها و رندانی‌ها نیست

🔺 واکنش به ادعای «شکنجه و کما»ی یک دستگیرشده /  قوه قضائیه: فردی به نام «حسن فیروزی»، میان بازداشتی‌ها و رندانی‌ها نیست

🔹 رسانه قوه قضائیه وجود فردی به نام حسن فیروزی در بین بازداشت شده‌های حوادث اخیر را تکذیب کرده و اعلام کرد چنین شخصی نه بازداشت شده و نه زندانی است.

ادامه مطلب ...
popup