🔺 ابلاغ دستور اجرایی شدن سند ملی بیماری‌های نادر به وزارت بهداشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ابلاغ دستور اجرایی شدن سند ملی بیماری‌های نادر به وزارت بهداشت

🔺 ابلاغ دستور اجرایی شدن سند ملی بیماری‌های نادر به وزارت بهداشت

🔹 سومین جلسه کارگروه تخصصی سند ملی بیماری‌های نادر در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت تشکیل و مقرر شد وزارت بهداشت نسبت به تشکیل کمیته راهبردی سند ملی بیماری‌های نادر با حضور نهاد‌های مرتبط اقدام کند.

ادامه مطلب ...
popup