🔺 رفع ۲ معارض مهم تاسیساتی از مسیر طرح هاي عمرانی پایتخت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رفع ۲ معارض مهم تاسیساتی از مسیر طرح هاي عمرانی پایتخت

🔺 رفع ۲ معارض مهم تاسیساتی از مسیر طرح هاي عمرانی پایتخت

🔹 در راستاي هماهنگی‌های انجام شده با شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و منطقه برق ری، پایه‌های شبکه برق ۲۰ کیلو ولت از مسیر توسعه طرح احداث پل دوربرگردان شرق به شرق بزرگراه شهید آوینی برطرف شد.

ادامه مطلب ...
popup