🔺 نحوه تامین درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نحوه تامین درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲

🔺 نحوه تامین درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲

🔹 رئیس سازمان امور مالیاتی نحوه تامین درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده را تشریح کرد و گفت: ۴۰ درصد افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل افزایش تولید و افزایش قیمت کالا‌ها از طریق دریافت مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود و ۶٠ درصد مابقی از محل شناسایی مؤدیان جدید و فرار‌های مالیاتی تامین خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup