🔺 تاکید بر فعالسازی بازارچه های مرزی در نشست مشترک فراکسیون مرزنشینان با معاونین وزیر کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید بر فعالسازی بازارچه های مرزی در نشست مشترک فراکسیون مرزنشینان با معاونین وزیر کشور

🔺 تاکید بر فعالسازی بازارچه های مرزی در نشست مشترک فراکسیون مرزنشینان با معاونین وزیر کشور

🔺 تاکید بر فعالسازی بازارچه های مرزی در نشست مشترک فراکسیون مرزنشینان با معاونین وزیر کشور

🔹 نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: در نشست فراکسیون مرزنشینان با معاونین وزیر کشور بر فعالسازی بازارچه‌های مرزی که می‌تواند سبب تحول و رونق اقتصاد مرزنشینان و کشور شود، تاکید و مقرر شد اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

ادامه مطلب ...
popup