🔺 وزیر اقتصاد قیمت جدید دلار را اعلام کرد؛ ۳۰ هزار تومان!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر اقتصاد قیمت جدید دلار را اعلام کرد؛ ۳۰ هزار تومان!

🔹 در حالی که قیمت دلار هم اکنون در بازار آزاد از 45 هزارتومان نیز عبور کرده است، وزیر اقتصاد اعلام کرد که قیمت اصلی ارز در اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است و باید به وضعیت جو روانی برای افزایش اعتماد مردم توجه بیشتری شود.

ادامه مطلب ...
popup