🔺 جزئیات نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی ایران و روسیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جزئیات نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی ایران و روسیه

🔺 جزئیات نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی ایران و روسیه

🔺 جزئیات نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی ایران و روسیه

🔹 سومین کمیسیون عالی پارلمانی ایران و روسیه ظهر امروز در تهران برگزار شد که به دلیل محتوای مذاکرات و بحث های عملیاتی و اجرایی که درآن مطرح شد، مسائل مهمی بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup