🔺 رونمایی از اولین جایزه ملی پژوهش‌های جهانگردی و میراث فرهنگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رونمایی از اولین جایزه ملی پژوهش‌های جهانگردی و میراث فرهنگی

🔺 رونمایی از اولین جایزه ملی پژوهش‌های جهانگردی و میراث فرهنگی

🔹 مدیر اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق گفت: جایزه ملی پژوهش‌های جهانگردی و میراث فرهنگی برای این طراحی شده که بتواندبه پژوهش‌های در حال انجام حوزه گردشگری و میراث فرهنگی را ارزش گذاری و داوری کند.

ادامه مطلب ...
popup