🔺 روابط اقتصادی تهران و مسکو به شکل مستمر در حال تقویت و ارتقا است/ ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می‌کند/ والودین: مواضع دکتر رئیسی درباره تقویت روابط همسایگی، تسهیل کننده گسترش همکاری‌های مسکو-تهران است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 روابط اقتصادی تهران و مسکو به شکل مستمر در حال تقویت و ارتقا است/ ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می‌کند/ والودین: مواضع دکتر رئیسی درباره تقویت روابط همسایگی، تسهیل کننده گسترش همکاری‌های مسکو-تهران است

🔺 روابط اقتصادی تهران و مسکو به شکل مستمر در حال تقویت و ارتقا است/ ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می‌کند/ والودین: مواضع دکتر رئیسی درباره تقویت روابط همسایگی، تسهیل کننده گسترش همکاری‌های مسکو-تهران است

🔺 روابط اقتصادی تهران و مسکو به شکل مستمر در حال تقویت و ارتقا است/ ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می‌کند/ والودین: مواضع دکتر رئیسی درباره تقویت روابط همسایگی، تسهیل کننده گسترش همکاری‌های مسکو-تهران است

🔹 رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اجرای کامل توافقات با روسیه را دنبال می‌کند، افزود: ظرفیت‌های دو طرف می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و بهره‌گیری از آنها علاوه بر تامین منافع دو کشور، می‌تواند منافع منطقه‌ای نیز ایجاد کند.

ادامه مطلب ...
popup