🔺 نیاز به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ناوگان حمل و نقل عمومی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نیاز به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ناوگان حمل و نقل عمومی

🔹 شهردار تهران با بیان اینکه برای حل مشکل ناوگان حمل و نقل تهران به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: این رقم ۱۰ برابر بودجه کنونی شهرداری تهران است.

ادامه مطلب ...
popup