🔺 رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین باید از شهریور 1400 اعمال شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین باید از شهریور 1400 اعمال شود

🔺 رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین باید از شهریور 1400 اعمال شود

🔹 عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف است معلمان مهرآفرین را از شهریور 1400 مشمول قانون رتبه‌بندی کند.

ادامه مطلب ...
popup