🔺 وقتی اسرائیل خالدمشعل را مسموم کرد و پادزهر را به او رساند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وقتی اسرائیل خالدمشعل را مسموم کرد و پادزهر را به او رساند

🔺 وقتی اسرائیل خالدمشعل را مسموم کرد و پادزهر را به او رساند

🔹 نتانیاهو و یاتوم هم می‌دانستند اگر مشعل بمیرد، آن‌وقت ملک حسین مجبور است دو مامور بازداشتی را محاکمه و اعدام کند. در نتیجه موضوع معامله حفظ جان مشعل، مقابل آزادی دو نیروی موساد مطرح شد.

ادامه مطلب ...
popup