🔺 70 درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد/ مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 70 درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد/ مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

🔺 70 درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد/ مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

🔺 70 درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد/ مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 70 درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

ادامه مطلب ...
popup