🔺 بررسی کمبودهای برق خانگی و صنعتی استان البرز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی کمبودهای برق خانگی و صنعتی استان البرز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

🔺 بررسی کمبودهای برق خانگی و صنعتی استان البرز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

🔺 بررسی کمبودهای برق خانگی و صنعتی استان البرز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

🔹 بررسی کمبودهای برق خانگی و صنعتی استان البرز در نشست رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مهدی عسگری، نماینده استان البرز با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل برق منظقه ای تهران به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.

ادامه مطلب ...
popup