🔺 انجمن شرکت های هواپیمایی: افزایش سی درصدی قانونی است!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انجمن شرکت های هواپیمایی: افزایش سی درصدی قانونی است!

🔺 انجمن شرکت های هواپیمایی: افزایش سی درصدی قانونی است!

🔹 فارس نوشت:دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه بهار امسال افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی تصویب شد، گفت: طبق قانون برنامه پنجم، آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی قانونی شده است، بنابراین افزایش اخیر ۳۰ درصدی نرخ بلیت پروازها طبق قانون است.

ادامه مطلب ...
popup