🔺 ربع سکه در بورس ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروخته شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ربع سکه در بورس ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروخته شد

🔺 ربع سکه در بورس ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروخته شد

🔹 در نخستین روز شروع مرحله دوم عرضه ربع سکه بهار آزادی در بورس تعداد ۴۷۶۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شد.

ادامه مطلب ...
popup