🔺 اروپا با تروریستی اعلام کردن سپاه منافع خود را فدای تندروی آمریکا می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اروپا با تروریستی اعلام کردن سپاه منافع خود را فدای تندروی آمریکا می کند

🔺 اروپا با تروریستی اعلام کردن سپاه منافع خود را فدای تندروی آمریکا می کند

🔺 اروپا با تروریستی اعلام کردن سپاه منافع خود را فدای تندروی آمریکا می کند

🔹 نماینده مجلس در واکنش به تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی پارلمان اروپا تاکید کرد: اروپا منافع خود را فدای تندروی آمریکا نکند.

ادامه مطلب ...
popup