🔺 ضرورت تحقق تخصیص 120 درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها تا پایان سال

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت تحقق تخصیص 120 درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها تا پایان سال

🔺 ضرورت تحقق تخصیص 120 درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها تا پایان سال

🔹 رئیس دانشگاه تهران گفت: تقاضا داریم در قانون بودجه 1402، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد.

ادامه مطلب ...
popup