🔺 موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای

🔺 موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای

🔺 موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای

🔹 نمایندگان با بررسی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای به صورت دو فوریت موافقت کردند.

ادامه مطلب ...
popup