🔺 رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون امنیت ملی پایان یافت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون امنیت ملی پایان یافت

🔺 رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون امنیت ملی پایان یافت

🔺 رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون امنیت ملی پایان یافت

🔹 رئیس کمیسیون امنیت ملی از پایان رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: این طرح برای ادامه مسیر قانونی، به صحن مجلس ارسال شد.

ادامه مطلب ...
popup