🔺 دعوت هند از پاکستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگ‌های

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دعوت هند از پاکستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگ‌های

🔺 دعوت هند از پاکستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگ‌های

🔹 با وجود سردی قابل توجه در روابط دیپلماتیک پاکستان و هند در سه سال گذشته، دهلی نو از دولت اسلام آباد برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگ‌های در این کشور دعوت کرد.

ادامه مطلب ...
popup