🔺 صدور سند رسمی بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صدور سند رسمی بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است

🔺 صدور سند رسمی بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است

🔹 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش مشترک سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تثبیت و صدور سند بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است.

ادامه مطلب ...
popup