🔺 حضور ملت، باطل السحر فتنه‌های دشمن در جنگ ترکیبی و نرم دشمن است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حضور ملت، باطل السحر فتنه‌های دشمن در جنگ ترکیبی و نرم دشمن است

🔺 حضور ملت، باطل السحر فتنه‌های دشمن در جنگ ترکیبی و نرم دشمن است

🔺 حضور ملت، باطل السحر فتنه‌های دشمن در جنگ ترکیبی و نرم دشمن است

🔹 رئیس ستاد مرکزی دهه فجر با بیان اینکه حضور ملت فیصله بخش تمام اقدامات برای خنثی سازی فتنه‌های دشمن بوده است، گفت: حضور ملت در طول همه این سال‌ها عنصر باطل السحر فتنه‌ها و جنگ ترکیبی و نرم دشمن بوده است.

ادامه مطلب ...
popup