🔺 تعدادی از اشخاص و نهادهای رژیم انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تعدادی از اشخاص و نهادهای رژیم انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شدند

🔺 تعدادی از اشخاص و نهادهای رژیم انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شدند

🔺 تعدادی از اشخاص و نهادهای رژیم انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شدند

🔹 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup