🔺 سراج‌الدین حقانی: ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان دائمی نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سراج‌الدین حقانی: ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان دائمی نیست

🔺 سراج‌الدین حقانی: ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان دائمی نیست

🔹 وزیر کشور دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت: ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان دائمی نیست.

ادامه مطلب ...
popup