🔺 برقراری روابط سوریه با ترکیه منوط به تحقق شروط دمشق است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برقراری روابط سوریه با ترکیه منوط به تحقق شروط دمشق است

🔺 برقراری روابط سوریه با ترکیه منوط به تحقق شروط دمشق است

🔹 رئیس جمهور ترکیه برای احیای روابط با دمشق چراغ سبز نشان داده است، اما دولت سوریه بر تضمین‌هایی اصرار می ورزد که اظهارات اردوغان و تمایل آن را برای احیای روابط خود با سوریه تأیید کند.

ادامه مطلب ...
popup