🔺 مدت خدمت سربازی برای دریافت مزایای پایان کار محاسبه می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مدت خدمت سربازی برای دریافت مزایای پایان کار محاسبه می‌شود

🔺 مدت خدمت سربازی برای دریافت مزایای پایان کار محاسبه می‌شود

🔹 هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه غیر قانونی که مقررار می‌داشت "مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
popup