🔺 بحران‌های سوریه نتیجه سیاست‌های آمریکا و همپیمانانش است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بحران‌های سوریه نتیجه سیاست‌های آمریکا و همپیمانانش است

🔺 بحران‌های سوریه نتیجه سیاست‌های آمریکا و همپیمانانش است

🔹 نماینده سوریه در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات این کشور تاکید کرد: همه بحران‌های سوریه نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکا و هم پیمانانش در خاک این کشور است.

ادامه مطلب ...
popup