🔺 از فروش متری خانه در بورس تا تخلف در فروش بلیت هواپیمایی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از فروش متری خانه در بورس تا تخلف در فروش بلیت هواپیمایی

🔺 از فروش متری خانه در بورس تا تخلف در فروش بلیت هواپیمایی

🔹 موضوع ورود مسکن به بورس در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود اما هیچگاه این اتفاق به سرانجام نرسید از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی بدون مصوبه دست به افزایش بلیت های زده بودند.

ادامه مطلب ...
popup