🔺 بلیت هواپیماها به قیمت قبل برگشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بلیت هواپیماها به قیمت قبل برگشت

🔺 بلیت هواپیماها به قیمت قبل برگشت

🔹 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا زمان ابلاغ ستاد تنظیم بازار، شرکت های هواپیمایی که بدون مجوز قیمت بلیت ها را افزایش داده بودند موظف هستند قیمت ها را به حالت قبل، یعنی به قیمت قبل از دی ماه امسال تغییر دهند.

ادامه مطلب ...
popup