🔺 واکنش فدراسیون کاراته به پناهندگی یک ورزشکار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش فدراسیون کاراته به پناهندگی یک ورزشکار

🔹 فدراسیون کاراته تاکید کرد: کاراته‌کای ایرانی که از بازگشت به ایران خودداری کرده، به صورت شخصی و بدون مجوز فدراسیون و شورای برون مرزی در مسابقات پاریس شرکت کرده است.

ادامه مطلب ...
popup