🔺  تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد؛ از ۶ تا ۳۱ درصد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺  تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد؛ از ۶ تا ۳۱ درصد

🔺  تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد؛ از ۶ تا ۳۱ درصد

🔹  تسنیم نوشت : تعرفه های جدید واردات خودرو به امضای وزیر صمت و وزیر اقتصاد رسیده و قرار است تا در دور جدید واردات، سود بازرگانی علی الحساب بین ۶ تا ۳۱ درصد محاسبه شود.

ادامه مطلب ...
popup