🔺 پیشینه بافت فرش در قزوین به‌پیش از دوران صفوی برمی‌گردد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 پیشینه بافت فرش در قزوین به‌پیش از دوران صفوی برمی‌گردد

🔺 پیشینه بافت فرش در قزوین به‌پیش از دوران صفوی برمی‌گردد

🔺 پیشینه بافت فرش در قزوین به‌پیش از دوران صفوی برمی‌گردد

🔹 یک دکترای پژوهش هنر گفت: پیشینه بافت فرش در قزوین به‌پیش از دوران صفوی برمی‌گردد در زمانی که قزوین پایتخت بود تعداد زیادی از هنرمندان رشته‌های مختلف از شهرهای دیگر به قزوین آمدند و کارگاه‌های سلطنتی برای احیای رشته‌ها و هنرهای مختلف در قزوین برپا شد بنابراین دوران رونق و فروش بیشتر محصولات به زمان گشایش کارخانه «اعتماد» و فرش‌های این دوره برمی‌گردد. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup