Loading fehamnews خبر فهام

سه و سی دقیقه ۲۷ مهر در سه برداشت

سه و سی دقیقه ۲۷ مهر در سه برداشت

🔹 ساعت سه و سی دقیقه بامداد روز ۲۷ مهر یک زمان معمولی نیست؛ مدتهاست که در رسانه‌ها درباره آن سخن می‌گویند و رئیس جمهور نیز فرارسیدن آن را به مردم تبریک گفته است. اما در این روز دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟