Loading fehamnews خبر فهام

به صدا درآمدن آژیرهای خطر در یک شهرک صهیونیستی

به صدا درآمدن آژیرهای خطر در یک شهرک صهیونیستی

🔹 منابع صهیونیستی، شامگاه امروز، گزارش دادند که آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی «اشکول» در نزدیکی نوار غزه به صدا در آمده است.
🔹 برخی منابع خبری فلسطینی گزارش دادند که آژیرهای خطر پس از شنیده شدن چند صدای انفجار به صدا درآمدند.