Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🎥 استقبال گسترده مردم ونزوئلا برای خرید از «مگاصیص»، اولین فروشگاه ایرانی در ونزوئلا

🎥 استقبال گسترده مردم ونزوئلا برای خرید از «مگاصیص»، اولین فروشگاه ایرانی در ونزوئلا

🔹 مگاصیص نام روستایی کوچک در استان خوزستان است.