Loading fehamnews خبر فهام

🎥 11 کشته بر اثر سقوط جرثقیل در شرکت کشتی سازی در هند