Loading fehamnews خبر فهام

🎥 وعده تکراری "اصلاح قیمت مرغ تا 24 ساعت آینده"

🔹 باوجود وعده های مسئولین برای کاهش قیمت مرغ، افزایش قیمت و بی سرو سامانی این بازار ، موجب نارضایتی بیش از پیش مصرف کنندگان شده است.