Loading fehamnews خبر فهام

🎥 انتقاد ریچل مدو، مجری مطرح شبکه MSNBC از وضعیت بحرانی تگزاس

🔹 ما می‌توانیم یک کاوشگر به مریخ بفرستیم اما نمی‌توانیم در سرمای زمستان، برق و آب در اختیار مردم تگزاس قرار دهیم!