Loading fehamnews خبر فهام

🎥 کمیابی روغن در خرده فروشی ها و انکار مسئولان

🔹 روغن در فروشگاه های زنجیره ای موجود است، اما خرده فروش ها از عرضه نشدن یا فروش اجباری اقلامی دیگر همراه آن ناراضی هستند.