Loading fehamnews خبر فهام

🎥 بازار مرغ در دست دلالان

🔹 پشت پرده های تلخ انحصار خرید مرغ در دست دلالان چیست ؟

🔹 علت تعلل نهادهای نظارتی بر بازار مرغ و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها چیست ؟