Loading fehamnews خبر فهام

🎥 صابرین نیوز: 3 نظامی آمریکایی در عین الاسد کشته شدند

🔹 صابرین نیوز به نقل از منابع ویژه از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در حمله راکتی صبح امروز به پایگاه عین الاسد خبر داد و اعلام کرد: جنازه این نظامیان از طریق کویت به پایگاه فرانکفورت در آلمان منتقل شده است

🔹 این در حالی است که آمریکا در این باره سکوت کرده و فقط از کشته شدن یک فرد آن هم به علت سکته قلبی خبر داد