Loading fehamnews خبر فهام

🎥 با حمایت قوه قضاییه شرکت پارس لامع به چرخه تولید بازگشت

🔹 شرکت پارس لامع بعد از ۱۱ سال بلاتکلیفی با کمک دستگاه قضا در اختیار مالک اصلی قرار گرفت.