Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید جوزپ بورل بر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن

🔺 تاکید جوزپ بورل بر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن

🔺 تاکید جوزپ بورل بر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن

🔹 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست G۷ بر لزوم اجرایی شدن برجام و بازگشت آمریکا به این توافق تاکید کرد.

https://www.isna.ir/news/1400021409419/تاکید-جوزپ-بورل-بر-بازگشت-آمریکا-به-برجام-و-اجرای-کامل-آن
mediaad-Pazs