Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نماینده روسیه در وین: مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است

🔺 نماینده روسیه در وین: مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است

🔺 نماینده روسیه در وین: مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است

🔹 نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین از پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام در هفته های اخیر خبر داد.

https://www.isna.ir/news/1400021409438/نماینده-روسیه-در-وین-مذاکرات-احیای-برجام-در-حال-پیشرفت-است
mediaad-Pazs