Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بی‌کفایتی وزارت خارجه در برجام/خطوط قرمز در مذاکرات وین رعایت شود

🔺 بی‌کفایتی وزارت خارجه در برجام/خطوط قرمز در مذاکرات وین رعایت شود

🔹 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از آنجایی که مسئولان وزارت خارجه خطوط قرمز را در برجام رعایت نکردند و از طرف مقابل هم تضمین نگرفتند، فشار تحریم‌ها به کشور و مردم تحمیل شد.

https://www.mehrnews.com/news/5203655/بی-کفایتی-وزارت-خارجه-در-برجام-خطوط-قرمز-در-مذاکرات-وین-رعایت
mediaad-Pazs