Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر خارجه انگلیس: اخبار درباره آزادی قریب الوقوع زاغری صحت ندارند

🔺 وزیر خارجه انگلیس: اخبار درباره آزادی قریب الوقوع زاغری صحت ندارند

🔺 وزیر خارجه انگلیس: اخبار درباره آزادی قریب الوقوع زاغری صحت ندارند

🔹 وزیر امور خارجه انگلیس در یک کنفرانس خبری به سوال‌ها درباره نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی پاسخ داد.

https://www.isna.ir/news/1400021409464/وزیر-خارجه-انگلیس-اخبار-درباره-آزادی-قریب-الوقوع-زاغری-صحت-ندارند
mediaad-Pazs