Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 عبداللهی: مدتی با صلاحدید فدراسیون تکواندو از تیم ملی دور بودم/ هادی پور پا به پای بازیکنان تمرین می‌کند

🔺 عبداللهی: مدتی با صلاحدید فدراسیون تکواندو از تیم ملی دور بودم/ هادی پور پا به پای بازیکنان تمرین می‌کند

🔺 عبداللهی: مدتی با صلاحدید فدراسیون تکواندو از تیم ملی دور بودم/ هادی پور پا به پای بازیکنان تمرین می‌کند

🔹 مربی تیم ملی تکواندو درباره شرایط این روز‌های اردوی ملی پوشان در خانه تکواندو توضیحاتی را مطرح کرد.

https://www.yjc.news/fa/news/7746930/عبداللهی-مدتی-با-صلاحدید-فدراسیون-تکواندو-از-تیم-ملی-دور-بودم-هادی-پور-پا-به-پای-بازیکنان-تمرین-می‌کند
mediaad-Pazs