Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 چالش ترخیص پارچه‌های رومبلی ادامه دارد/ 4 تذکر به گمرکات برای افزایش نظارتها در واردات

🔺 چالش ترخیص پارچه‌های رومبلی ادامه دارد/ 4 تذکر به گمرکات برای افزایش نظارتها در واردات

🔹 دفتر واردات گمرک ایران، نکات چهارگانه‌ای را از جمله مشخص نمودن وضعیت کد رهگیری بانک توسط صاحب کالا ( اخذ یا عدم اخذ آن ) برای نظارت دقیق تر در مسیر ترخیص پارچه های رومبلی ابلاغ کرد.

https://tn.ai/2496733
mediaad-Pazs